Projektai rengiami vadovaujantis Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimu (SMGS). Krovinių krovimo ir tvirtinimo taisyklėrnis. Negabaritinių ir sunkiųjų krovinių vežimo NVS Šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos geležinkeliais instrukcija.

Projektą sudaro:
-aiškinamasis raštas;
nurodoma informacija apie krovinį (negabaritiškumo laipsnis, krovinio pavadinimas, gabaritiniai matmenys, kiekis, svoris, krovinio svorio centras padėtis), informacija apie vagoną (vagono tipas, modelis, techninės charakteristikos);

– skaičiavimai;
atliekami paskaičiavimai (krovinį veikiančios jėgos, įtvirtinimo elementus išilginė ir skersinė kryptimis veikiančios jėgos, krovinio nesvirumo koeficientas, vagono su kroviniu skersinis atsparumas, krovinio tvirtinimo elementų patikrinimas)

-schemos ir brėžiniai.
nurodomi gabaritiniai krovinio ir vagono matmenys, svorio centrai, tvirtinimo rekvizitai, negabaritiškumo taškas.

Parengtas projektas suderinamas su AB “Lietuvos geležinkeliai”.